NEWSCHANNEL

POKUD PŘIPRAVUJETE „PRODUCT LAUNCH“, POTŘEBUJETE prorazit na nový trh, změnit názor cílové skupiny, udržet její POZORNOST v obtížné situaci, NEBO SE ZVIDITELNIT. je připraven pro všechny trhy, ale MÁME ZVLÁŠTNÍ VERZI PRO FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

kDO DALŠÍ si chce zkusit kampaň, kterou mezinárodní firmy „otáčí názor trhu i o 180 stupňů“

Astellas
TEVA
Zentiva
Systimax
SoftTronik
Janssen
Adastra
IBM
SAS
Grada
Hewlett Packard
SUN Microsystems
GZ Media
Cisco Systems
SAP
3M
CommScope
Oracle
KPMG
Arthur Andersen
Stada

VÍTEJTE!

A pokud se ještě neznáme, pár slov o nás…

Od roku 1997 jsme pracovali na stovkách projektů pro firmy v Evropě, USA, ale především u nás, v Čechách. Některé z nich vidíte v proužcích nahoře.

Mezi ty zajímavější projekty patří například marketingová podpora uvedení MS Office a MS Windows na český trh ve formě návrhu a produkce rozsáhlých multimediálních aplikací pro firmu Microsoft.

Navrhli a realizovali jsme velmi úspěšné strategie internetového marketingu uvedení farmaceutických produktů na náš trh, vyprodukovali jsme stovky videí, animací, naprogramovali a vytvořili mnoho webů různého rozsahu.

Zde Vám nabízíme naše zkušenosti při tvorbě a realizaci marketingových kampaní což je práce, kterou děláme snad nejraději. Budeme se Vám věnovat se stejnou péčí, ať jste velká mezinárodní společnost nebo menší sročko.

Máme dost zkušeností na to, abychom Vás podpořili i v případě, že jste doposud marketingové kampaně nedělali. 

Máme pro Vás nejen skvělou nabídku, ale také zdarma informace, které Vám pomohou se ve složitějších kampaních dobře orientovat. Stačí zavolat, rádi se s Vámi o naše zkušenosti podělíme.

9

co je newschannel, co pro vás udělá a jak

Ověřená marketingová kampaň NewsChannel nabízí silnou komunikační platformu s vysokou účinností ve smyslu způsobu předání marketingového sdělení a rozsahu pokrytí cílové skupiny. Je modulární, kromě základní funkčnosti ji tedy lze konfigurovat podle Vaší aktuální pozice na trhu a Vašich cílů. Používá především (i když ne jenom) elektronická média.

NewsChannel byl vybudován na základě úspěšných vlastností kampaní Influencer (>87% sledovanost cílovou skupinou), živě vysílaného semináře (obsah, který udrží účastníka v komunikaci desítky minut) a Rat Race Exit (goodwill management – zajišťuje, aby se klient do naší komunikace vracel). 

Tyto produkty a metody jsme použili ve stovkách velkých i menších kampaní, zaměřených na desítky i desítky tisíc členů cílových skupin. Vždy detailně sledovány a měřeny.

9

výhody, které kampaň newschannel přináší

Má velkou penetrační schopnost = prorazí i v silně obsazených trzích

Jedním z hlavních cílů, který jsme měli na zřeteli při tvorbě NewsChannelu byla schopnost prorazit a být zřetelně vidět i v hustě zaplněných trzích. Rozhodli jsme se proto použít silný audiovizuální styl, který mají navíc konzumenti pozitivně zabudován do podvědomí (viz reflexy dále). Zároveň používáme nosná média, která jsou schopna tento styl předat. Stejnou audiovizuální formu je pak s výhodou možné používat i mimo NewsChannel, například při otevírání satelitních sympozií. Tato snaha přinesla plody v prvním místě viditelnosti na tak obtížných trzích, jako jsou farmaceutické.

ZAJISTÍ VYSOKOU SLEDOVANOST = osloví i tu část trhu, která vás nezná

Vysokou sledovanost zajišťuje NewsChannel postupy, které používáme a zlepšujeme během posledních jedenácti let (zmíněný produkt Influencer). Během této doby jsme dospěli ke zhruba dvaceti parametrům, které je třeba v kampani správně nastavit, aby dodávala uvedené výsledky. Zajisté existují skutečnosti, které dosah kampaně ovlivní a jsou mimo náš dosah (vztah dodavatele s cílovou skupinou, kvalita prezentovaných produktů), nicméně jsme nikdy nedosáhli sledovanosti nižší, než 50%, v průměru dosahujeme přes 87% a počátky těchto kampaní sleduje i 100% adresovaných účastníků nebo i více (přeposílání mimo cílovou skupinu).

UDRŽÍ DLOUHODOBĚ POZORNOST CÍLOVÉ SKUPINY = řeknete víc a s hlubším dopadem

Klientův zájem o Vás a Vaše produkty trvá jen tak dlouho, jak dlouho udržíte jeho pozornost. Jak dlouho Vás vnímá. O tutéž pozornost soupeří konkurenti nejen z Vašeho oboru. Jakmile ji ztratíte, je drahé ji znovu získat. Udržovat si ji je mnohem levnější (používá se metafora s dopravními letadly – 25% paliva spotřebuje na vzlet, udržet letadlo ve vzduchu je mnohem levnější). Pravidelná a silná komunikace je proto důležitá. Jedno nebo dvě sympozia ročně bohužel nestačí, články v periodikách jsou většinou slabý prostředek s krátkodobým účinkem.

pomáhá budovat loajalitu cílové skupiny = ta je potom obtížněji proniknutelná konkurencí

Sociologické studie a marketingová praxe ukazují, že pokud umožníte a podpoříte, aby klienti v rámci Vašich aktivit udělali krok za hranici oficialit a osobně se poznávali a budovali mezi sebou vztahy, vytváříte „partu“ lidí se stejnými zájmy, jejíž jste součástí. Pokud této skupině dodáváte hodnotu (například informacemi, které jim prezentujete) a pomáháte jim v jejich praxi, pak je Vám tato skupina loajální a pro konkurenční firmy je obtížnější se do této společnosti dostat. Toto není novinkou, proto se pořádají firemní večeře a podobné aktivity.

To samé funguje i při některých projektech, ve kterých se lidé přímo osobně nepotkávají. Praxe ukazuje, že splněny musí být především tři podmínky – komunikace se musí opakovat delší dobu (měsíce), prezentující musí být vidět a slyšet (textová nestačí), komunikace musí být obousměrná a musí se udělat krok za hranici oficialit. Všechny tyto podmínky NewsChannel splňuje, na krok za oficiality dokonce poskytuje specifický modul.

PŘIDÁVÁ SDĚLENÍM VYSOKOU "PERCIEVED VALUE" = i méně významná sdělení získají na zajímavosti a síle

Všichni vidíme vyšší hodnotu spíše v tom, co dobře vypadá než v tom, co vypadá špatně. Hodnota každého produktu, tedy i marketingového sdělení, je dána jednak jeho praktickou hodnotou a pak hodnotou, kterou stanovujeme jeho pozicí a marketingem. Někdy tato nehmotná, marketingem definovaná hodnota významně převyšuje praktickou hodnotu a definuje celkovou vnímanou hodnotu. Proto jsou například černé platinové kreditní karty dodávány klientům kurýrem v černém sametovém kufříku.  Je zkrátka rozdíl v tom, jak stejnou zprávu vnímá konzument předanou běžnými komunikačními nástroji a za použití prostředků kampaně NewsChannel.

VYUŽÍVÁ REFLEXY BUDOVANÉ VEŘEJNÝMI MÉDII = účinnost a dopad kampaně se dále zvyšuje

NewsChannel využívá reflex, který je v každém z nás denně, po desetiletí, posilován a využíván médii. Reflex, který zajistí, že jakmile jsme vystaveni určité audio-vizuální formě, jsme připraveni přijímat informace a vlastní informační zdroj považovat za důvěryhodný. Hovořím zde o televizních zprávách. Ty mají stále stejný styl, ať se díváte dnes nebo před lety, v Praze nebo Paříži. A není to náhoda. NewsChannel toto s úspěchem využívá pro Vaše cíle.

9

modulárnost = nastavitelnost na aktuální stav trhu, vaší pozici a cíle

hlavní modul

Hlavní modul plní všechny funkce a může být použit sám o sobě. Rozšiřující moduly používáme jen tehdy, pokud k tomu situace vybízí a když je potřeba některé atributy kampaně posílit. Jsou k dispozici další moduly, zde uvádíme tři základní.

modul „market research“

Market Research modul slouží k měření dopadu kampaně na cílovou skupinu. Většinou se používá na začátku a na konci kampaně pro porovnání jejího vlivu  v oblasti klíčových sdělení kampaně. U delších kampaní se používá několikrát za sebou.

„wake up“ modul

Wake Up modul se používá ve spících trzích nebo v případech, kdy trh klienta nezná a je potřeba „přihlásit se o slovo“ výraznějším způsobem . 

 

„loayality building“ modul

Loayality Building modul přináší prostředky pro budování komunity. Poskytuje právě onen krok za zeď oficialit, ovšem kultivovaným a vyzkoušeným způsobem. Funguje skvěle i v tak citlivém prostředí, jako jsou Key Opinion Leaders ve farmaceutickém průmyslu.

Chcete nám NAPSAT NEBO SI PROMLUVIT?

Pokud se chcete o NewsChannelu dozvědět všechny detaily a podívat se na ukázky nebo případně si promluvit o dalších našich úspěšných produktech, klikněte na tlačítko dole. Dostanete se na stránku se všemi potřebnými kontaktními údaji.